עיקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק
09-9513265/6
ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון

מבזקי מידע :

מכרזים :

מכרזי הרשויות המקומיות בשרון

המכרזים המעודכנים באתרי הרשויות

המשך...

מכרזי משרד הבטחון

מכרזי בנייה ותשתית משרד הבטחון

המשך...

מכרזים כלליים

גישה לכל המכרזים המפורסמים מכל המקורות ובכל הענפים למכרזים באתר GOVO(30 ימי ניסיון ולאחר מכן ניתן לרכוש מנוי)

המשך...


משולחנו של רואה החשבון

שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות – החלטת מיסוי שלא בהסכם

 שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות – החלטת מיסוי שלא בהסכם

שינוי בעמדת רשות המסים בנוגע לדיווח של הנישום – לפי בסיס מזומן

שינוי בעמדת רשות המסים בנוגע לדיווח של הנישום – לפי בסיס מזומן 

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני 

העברת מניות ללא תמורה בין שני יחידים המחזיקים בחברה

האם העברת מניות ללא תמורה משותף לשותף עקב פרישת אחד מהם היא בבחינת אירוע מס, והאם אירוע המס נוצר אצל השותף הפורש או השותף הנותר?

 


טיפים להעסקה נכונה של פרילנסר בעקבות פס"ד חדשני

בעסקים ובארגונים רבים נהוגה שיטה בה פרילנסרים מקבלים את התמורה בגין עבודתם באמצעות חשבונית מס, בין אם מדובר בעוסק מורשה ובין אם מדובר בחברת יחיד.

 


מחילת חוב לחברה - עסקה מלאכותית

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי מחילת חוב שביצע בעל שליטה כלפי החברה שבשליטתו לא נבעה מהאינטרס של החברה או משינוי במצבה הכלכלי   אלא מאינטרס של המערער לרשום הפסד הון כנגד רווח ההון מהחלפת מניות.

קנס בסך 35,750 ₪ הוטל על מעסיק שלא רשם את הפרטים הנדרשים בתלוש השכר

קנסות על מעבידים בגין ליקויים בפירוט הנדרש בתלוש השכר!! 

נכנס לתוקפו החוק להגברת אכיפה של חוקי העבודה

בתאריך 19/6/12 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה.  

הסדר ביטוחי לבעל שליטה בשנת 2012

ביום 2.5.2012 אושר בכנסת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961. 

אימתי חתימה על זיכרון דברים אינה בבחינת מכירת זכות במקרקעין

ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה פסקה כי זיכרון הדברים שעליו חתמו הצדדים בקשר עם עסקה למכירת דירה - אינו בבחינת מכירת זכות במקרקעין.

מיסוי עסקת קומבינציה לפי עלויות הבנייה והרווח הקבלני בחשבונית המס

ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב פסקה כי ראוי לקבוע את שווי התמורה מהמכירה לפי עלויות הבנייה והרווח הקבלני, כפי שהופיעו בחשבונית המס אשר הוציא הקבלן לעוררים.  

נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה.

במהלך חודש יוני 2012 יכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה.

מהפכה - דחיית מועד החיוב במס בעסקאות קומבינציה במקרקעין

בתיקון 41 נקבע הכלל החדש שלפיו יחול החיוב במס בגין עסקה של מתן שירות במועד קבלת התמורה

לאחר פורים ולסוף שבוע שמח מרואה החשבון של הארגון

בדיחות וחידודים על מיסים - גם אלו משולחנו של רו"ח אופיר בן חיים

עדכון שיעורי הריבית לשנת 2012 לעניין סעיף 3 (ט) וסעיף 3 (י) לפקודת מס הכנסה

בחודש ינואר 2012, פרסם שר האוצר את שיעורי הריבית לעניין סעיפי 3 (ט) ו- 3 (י) לפקודה.

 


הארכת תקופת הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7/11/2001

ביום 22 בדצמבר 2011 אושר בוועדת הכספים של הכנסת צו שר האוצר, המאריך בשנה נוספת את הפחתת שיעור מס השבח במכירת קרקעות )ע"י יחידים( שנרכשו לפני 1.11.2001 , והמיועדות לבניית דירות מגורים.

הרחבת הפטור בפרויקט פינוי בינוי

לאחרונה פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנוגע להרחבת הפטור ממס לפרויקטים של פינוי-בינוי.

מדריך מיסוי מקרקעין שפורסם לאחרונה – עבור שנת 2012

מדריך מיסוי מקרקעין שפורסם לאחרונה – עבור שנת 2012 - ריכוז ההוראות וההנחיות לעסקאות מקרקעין.

  

ההשלכות של סריקת חשבונית והעברתה לקונה

 במאמר זה ננסה לסקור את התוצאות של "סריקת חשבונית" והעברתה לקונה.


זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בחג פורים

האם זכאי עובד לתשלום בגין היעדרות ב"יום בחירה", כגון חג הפורים ?
 


ניתן לחייב עובד בגין עלות הכשרה בכפוף למבחן הסבירות

 ניתן לחייב עובד בגין עלות הכשרה בכפוף למבחן הסבירות

החזר הוצאות נסיעה מעבר לתקרה הקבועה בהסכם הקיבוצי / צו ההרחבה

עובד משתמש ברכבו הפרטי לצורך נסיעות במסגרת עבודתו. האם המעביד מחויב לשלם לעובד הוצאות נסיעה מעבר לתקרה הקבועה בהסכם הקיבוצי / צו ההרחבה?


מיסוי היחיד - חישוב מאוחד/נפרד

 ביום 1 בפברואר 2012 , נקבעה בביהמ"ש העליון הלכה חדשה בעניין החישוב הנפרד/משותף, הלכה  השונה מהלכת קלס (ע"א (900/01 משנת  .2003

הכנסו לקריאת החוזר.