עיקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק
09-9513265/6
ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון

מבזקי מידע :

מכרזים :

מכרזי הרשויות המקומיות בשרון

המכרזים המעודכנים באתרי הרשויות

המשך...

מכרזי משרד הבטחון

מכרזי בנייה ותשתית משרד הבטחון

המשך...

מכרזים כלליים

גישה לכל המכרזים המפורסמים מכל המקורות ובכל הענפים למכרזים באתר GOVO(30 ימי ניסיון ולאחר מכן ניתן לרכוש מנוי)

המשך...


קבלנות לא רשומה


ארגון השרון  עושה הכל על מנת להיאבק בקבלנות לא רשומה ובכך להגן ולסייע לקבלנים הרשומים כחוק לבצע עבודות הנדסה בנאיות ללא הפרעות ותחרות בלתי הוגנת מצד הקבלנים שאינם רשומים כחוק.

מאפייני התופעה:

בניה מעבר לקו הירוק ע"י קבלנים לא רשומים. 
ביצוע עבודות הנדסה בנאיות מעבר לסווג המורשה ע"י רשם הקבלנים בהיקף כספי והיקף בניה למגורים. 
מסירת עבודות ע"י קבלנים רשומים לקבלני משנה לא רשומים באופנים הבאים: 
א. מסירת עבודות לקבלנים רשומים המעסיקים קבלני משנה לא רשומים. 
ב. מסירת עבודות לקבוצות עבודה ע"י קבלן רשום.
ג. מסירת עבודות ע"י בונים פרטיים לקבלנים לא רשומים (צמודי קרקע) בפרויקטים כגון, הרחבות במושבים, בנה ביתך, ופרטיים בכל רחבי הארץ.
הערה: סעיף ב' לעיל מחייב דיון מיוחד לבחינת דרכי פעולה שונים שיכללו הנחיות ואזהרות לקבלנים רשומים, אכיפה, הצעות לשינוי חקיקה באם יידרש. 

בונים פרטיים - רקע ומצב קיים 

הקבלנות הלא רשומה מתבצעת בעיקר אצל הבונים הפרטיים שאינם בקיאים ברזי החוק ומוסרים עבודות לקבלנים לא רשומים והדבר העיקרי   העומד לנגד עיניהם הינו ביצוע עבודות הנדסה בנאיות במחיר זול ללא שיקולים של בטיחות, איכות בניה , וביצוע עבירות של חוק התכנון והבניה (ביודעין או שלא ביודעין), העלולות להתגלגל לפתח בתי משפט. אזי מתברר שהמבצע כלל אינו קבלן רשום, ובמקרים מסוימים " הקבלן " משנה כתובת ואינו ידוע, וכאן מוצאים עצמם הבונים הפרטיים מול "שוקת שבורה" וכל פניה שלהם לרשויות מוכרות לסיוע לא נענית מהטעם שאין למי לפנות. 
הקבלנות הלא רשומה מתאפיינת בעיקרה בקבלנים שאינם מצייתים לשלטונות החוק, לרבות שלטונות המס ואינם פועלים עפ"י הנחיות הגופים המקצועיים ובכך פוגעים בשמם הטוב של ציבור הקבלנים הרשומים כחוק . 
יצוין כי הקבלנות הלא רשומה נעדרת ניהול ספרים תקין וכתוצאה מכך נוצר הפסד ניכר לקופת המדינה. 

ח ק י ק ה 

סעיף 14 לחוק רשם הקבלנים קובע בין השאר כי בכל " היתר בניה " המוצא ע"י רשות מקומית קיים תנאי ברור שהעבודה הנקובה בהיתר תבוצע אך ורק ע"י קבלן רשום שברשותו רשיון תקף המחייב ובלעדיו מתקיימת הפרת ההיתר שניתן ע"י הועדה לתכנון ובניה. 
ב"גרמושקה" - כתנאי לקבלת היתר מתחייב המבקש לבצע את העבודה באמצעות קבלן רשום בלבד. 

א כ י פ ה 

רשויות מקומיות 

רשויות מקומיות ברובן אינן אוכפות את חוק רשם הקבלנים ומנפיקות היתרי בניה ללא הקפדה על מילוי דרישות החוק ועל טופס ה" גרמושקה" אין כל  אזכור מיהו הקבלן הרשום. 
במקרים מסוימים, גם אם רשום קבלן כחוק על טופס ה"גרמושקה" ובעלי היתר מעסיקים קבלנים אחרים אין בקרה ואכיפה. 
האכיפה ע"י רשויות מקומיות מתבצעת בעצלתיים ולא באופן המתחייב עפ"י חוק והתוצאה אלפי מבנים מבוצעים ע"י קבלנים לא רשומים. 
רשויות מקומיות נוהגות באופן מקל ופועלות רק באם יש תלונה ולא באופן יזום. 

משרד הבינוי והשיכון – רשם הקבלנים 

רשם הקבלנים פועל באכיפה מהסוג הנ"ל בצורה מדגמית או על פי מידע ממוקד המועבר אליו. 
משרד רשם הקבלנים האמון על ביצוע ואכיפת חוק רשם הקבלנים אינו מבצע אכיפה על פי תכנית עבודה שנתית המאפשרת שיתוף פעולה הדוק עם הארגונים וההתאחדות. 

משרד הפנים
 

אינו עושה מספיק על מנת לחייב את הרשויות המקומיות למלא את החובה החוקית לפי סעיף 14 לחוק רשם הקבלנים. 

משטרת ישראל 

משטרת ישראל אינה מקבלת תלונות מהסוג הנ"ל. 
עפ"י ניסיון מצטבר תלונה שהועברה ע"י רשם הקבלנים למשטרת ישראל נחקרה ונמשכה זמן רב ו "הקבלן " בינתיים סיים עבודתו והבניין קיבל אישור רשות מקומית כגון ט' 4 ותעודת גמר.