עיקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק
09-9513265/6
ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון

מבזקי מידע :

מכרזים :

מכרזי הרשויות המקומיות בשרון

המכרזים המעודכנים באתרי הרשויות

המשך...

מכרזי משרד הבטחון

מכרזי בנייה ותשתית משרד הבטחון

המשך...

מכרזים כלליים

גישה לכל המכרזים המפורסמים מכל המקורות ובכל הענפים למכרזים באתר GOVO(30 ימי ניסיון ולאחר מכן ניתן לרכוש מנוי)

המשך...


תשלומים לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל


 1. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל נוסדה בתוספת להסכם הקיבוצי
     הכללי בענף, בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות
     עובדי הבניין והעץ , שנחתמה בשנת 1990.

2. מטרות הקרן כוללות בין היתר פיתוח וקידום ענף הבניה בישראל, עידוד עובדי
    בניין מבחינה מקצועית , שיפור תדמית הענף ע"י פעולות הסברה, פרסום
    והשתלמויות מקצועיות.

 3. בתוספת להסכם הקיבוצי המפורט בסעיף 1 לעיל וצו ההרחבה נקבעה חובת
     תשלום בשיעור 2% מהשכר המבוטח של העובד המיועד לקרן. חובה זו באה
     בנוסף לחובת הביטוח הפנסיוני המקיף וכיוצא באלה.

 4. בשנת תשס"ד , 2004 ,  נחתמה תוספת להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנין
     ובו הועמד שיעור התשלום לקרן על 0.8%  משכרו בפועל של העובד .

 5. מאחר וחובת התשלום חלה מיום חתימת ההסכם הקיבוצי , יהיה זה רצוי
     שתצרו קשר עם משרדי הקרן לעידוד להסדיר הנושא על מנת להימנע מתביעות
     מיותרות. 

6.  שלחנו לחברים בדואר פרוספקט ובו מפורטים הקורסים המקצועיים ביוזמת
     הקרן לעידוד וסכומי ההשתתפות של הקרן בהכשרת העובדים.

 7. במידה ואינכם מעסיקים עובדים , הפרשה זו אינה חלה עליכם אך יש לשלוח
     למשרדי הקרן לעידוד תצהיר שלכם/החברה , המאשר כי החברה אינה מעסיקה
     עובדים.

 8. לקבלת פרטים נוספים ולהגשת בקשות לרישום עובדים יש לפנות למר מיקי
     גרוס בטלפונים:  03-6247495 ,  052-3805454.