עיקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק
09-9513265/6
ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון

מבזקי מידע :

מכרזים :

מכרזי הרשויות המקומיות בשרון

המכרזים המעודכנים באתרי הרשויות

המשך...

מכרזי משרד הבטחון

מכרזי בנייה ותשתית משרד הבטחון

המשך...

מכרזים כלליים

גישה לכל המכרזים המפורסמים מכל המקורות ובכל הענפים למכרזים באתר GOVO(30 ימי ניסיון ולאחר מכן ניתן לרכוש מנוי)

המשך...


מטרות ויעדים


 ארגון השרון - מטרות ויעדים לשנים 2012 - 2013

ברמת הארגון

 1. מיסוד הקשר ושיתוף הפעולה בין הארגון והרשויות המקומיות, לרבות מיסוד קשר עם כלל חברי מועצות העיר שבמרחב .
   
 2. שיפור וטיוב המסלול הביורוקראטי הנדרש לצורך קבלת היתרי בניה , טופסי 4 ו- 5 , אישורים לרשם המקרקעין ועוד.
   
 3. עידוד פעילות בניה ופיתוח באמצעות כנסים, ימי עיון, ופרסום של סטאטוס תוכניות בנין עיר.
   
 4. שיפור אכיפת חוקי התכנון והבניה ברשויות כגון: קבלן רשום, בניה עפ"י היתר ותנאיו, בניה עפ"י חוק, נוהל ותקנות.
   
 5. השוואת זכויות ותנאים של הקבלנים עם מפצלי עסקאות מכר דירות.
   
 6. שמירה על הרמה המקצועית והרחבת הידע של חברי הארגון בנושאים שבתחומי פעילותם.
   
 7. שמירה על רמה מקצועית, עסקית, מוסרית וחברית של חברי הארגון.
   
 8. הגדלת מצבת החברים בארגון והעמדת ארגון השרון כמוביל בהתאחדות מספרית וערכית.
   
 9. הגדלת מעגל החברים האוהדים והחסויות והגדלת מקורות המימון להרחבת פעילויות הארגון.
   
 10. הגדלת מעורבות חברים בפעילות הארגון לרבות הועדות.
   
 11. הגברת העשייה למען חברי הארגון בכל התחומים לרבות רשם הקבלנים , רווחה, סיוע משפטי, עדכון מידע ועוד.
   
 12. הפעלת מדיניות של "דלת פתוחה" של היו"ר וחברי ההנהלה לטיפול בבעיות פרטניות של החברים.
   
 13. פעילות ליצירת תמהיל דירות תואם ביקושים.
 14. לקדם שיתוף פעולה בין קבלני המערכות לקבלני הארגון.
   

בפעילות מול ההתאחדות
 1. פעילות לביטול תקנות המעקב באמצעות נציגי הארגון.
   
 2. המשך טיפול בהעברת חוק התכנון ובנייה החדש.
   
 3. לפעול באמצעות ההתאחדות ליצירת ביטוח קבלנים נגד תביעות דיירים.
   
 4. להמשיך ולפעול להורדת נטל המס על הקבלנים .
   
 5. המשך הפעילות והמלחמה בקבלנות הבלתי חוקית וקבלנים לא רשומים.
   
 6. לפעול כנגד שימוש חורג בקרקע חקלאית.
   
 7. לפעול לגיוס לובי בכנסת באמצעות חברי כנסת ידידים ולובי חברי כנסת מהשרון לעזרה לקבלני השרון.
   
 8. טיפול פרטני בנושא תשתית/סלילה ולאחד את קבלני התשתיות בכל הארץ לשיתוף פעולה מלא וכולל.
   
 9. לקיים ועדות לקבלנות חוזית ומערכות שיתנו הזדמנות שווה לכל הקבלנים .
   
 10. להשתתף במכרזים, לפעול לביטול תנאי סף בלתי סבירים ולטפל בבעיות הכלליות הכרוכות בקבלנות חוזית.
   
 11. לפעול להרחבת הפעילות לשיפור תנאי המשכנתאות והכרתם בשוק הפרטי והציבורי במסגרת ההתאחדות.
   
 12. פעילות לעידוד הבנייה להשכרה והסרת חסמים בפרוייקטים של פינוי בינוי.
   
 13. קידום חוק הבנייה להשכרה ארוכת טווח .
   
 14. הגדלת היצע הקרקעות למכירה ליזמים כדי להוזיל את את מחירי הקרקעות ולהאיץ את קצב הבנייה.
   
 15. לקדם ככל שניתן שינוי מבנה ארגוני בהתאחדות הקבלנים.